Beta

Kolejna edycja szkolenia dla Energetyków Gminnych za nami

W dniach 10-11, 20-21 oraz 27-28 października 2022 r. Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochotny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeprowadzili cykl szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych.

Uczestnicy szkolenia uzyskali kompleksową wiedzę w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,  efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom na jeszcze lepsze rozpoznawanie obszarów umożliwiających redukcję zużycia energii, a co za tym idzie generowanie oszczędności, a także porządkuje wiedzę  dotyczącą uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.

Otatecznie, po pozytywnym zdaniu testu końcowego, 15 uczestników z 13 gmin, otrzymało zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych.