Beta

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Zielonej Górze

24 lipca br. w siedzibie Funduszu Wiceprezes WFOŚiGW Ireneusz Madej podpisał umowę dotacji ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach Programu priorytetowego WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. „Anty-COVID 19””, dotyczącego zakupu 740 szt. fartuchów operacyjnych wielorazowego użytku. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 60.000,00 zł i stanowi 100% kosztów.

Na zdjęciu umowę dotacji podpisują: Marek Działoszyński – Prezes Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze i Ireneusz Madej - Wiceprezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, przy kontrasygnacie Jarosława Sierackiego – Głównego Księgowego Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.