Beta

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Gorzowie Wlkp.

23 lipca br. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Wiceprezes WFOŚiGW Ireneusz Madej podpisał umowę dotacji na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 wraz z ich utylizacją w spalarni odpadów medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. przy ul. Dekerta 1”, dotyczącego zakupu 1000 jednorazowych zestawów ochrony biologicznej. Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 150.000,00 zł i stanowi 100% kosztów.

Na zdjęciu umowę dotacji podpisują: Jerzy Ostrouch – Prezes Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i Ireneusz Madej - Wiceprezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, przy kontrasygnacie Konrada Kusia – Głównego Księgowego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.