Beta

Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

08 stycznia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Zadanie polega na modernizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie województwa lubuskiego i poprawieniu efektywności działań Państwowej Straży Pożarnej poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przy kontrasygnacie Ewy Stecyk – Głównej Księgowej

Koszt całkowity brutto i koszt kwalifikowany zadania wynosi 1.200.000,00  zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 450.000,00.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r.