Beta

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Partnerzy  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak co roku organizują na szeroką skalę akcję promocyjną Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do działania włączył się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, udostępniając dwa punkty konsultacyjne: w siedzibie funduszu oraz na zielonogórskim deptaku.

Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut oraz Doradcy Energetyczni informowali mieszkańców regionu o możliwościach dofinansowań unijnych na przeprowadzenie ekologicznych inwestycji. Akcja promocyjna cieszyła się dużym odbiorem wśród mieszkańców, którzy chętnie zasięgali porad specjalistów.