Beta

Trzecia edycja szkolenia energetyków gminnych w województwie lubuskim zakończona.

Od 20 stycznia 2020 roku kolejne 14 gmin województwa lubuskiego otrzyma merytoryczne wsparcie w planowaniu w obszarze efektywności energetycznej i  modernizacji własnych zasobów energetycznych. Tym wsparciem będzie 17 nowych Energetyków Gminnych, którzy pomyślnie przeszli trójstopniowe szkolenie, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3. Organizowane od ponad dwóch lat na terenie całej Polski szkolenia dla kandydatów na Energetyków Gminnych przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli pracownika gminy skupiającego całość zagadnień związanych z obszarem energii na poziomie samorządu.

Trzecia edycja Szkolenia w województwie lubuskim, tym razem realizowana w trzech tematycznych etapach: od 3 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 roku, przeprowadzona była - tak jak poprzednie -  przez Zespól Doradców Energetycznych województwa lubuskiego WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ostatni dzień Szkolenia kończył się dla kandydatów testem egzaminacyjnym i uzyskaniem Zaświadczenia Energetyka Gminnego.

Uczestnicy Szkolenia zdobywali teoretyczne i praktyczne przygotowanie zawodowe na trzech płaszczyznach: w zakresie prawa – głównie w odniesieniu do obowiązków i działań gmin wynikających z obowiązujących norm prawa krajowego i unijnego, w zakresie wiedzy technicznej -  w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu, a także w zakresie finansowania i realizacji inwestycji – szczególnie przy wdrażaniu inwestycji w wybranych obszarach efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Uzyskali wiedzę, która pozwoli im w gminie rozpoznawać obszary, gdzie możliwa jest redukcja zużycia energii, jak generować oszczędności, umiejętniej szukać sposobów i źródeł uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji. Program szkolenia objął także zakres aktualnie realizowanych w Polsce priorytetowych programów w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE, w tym Programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”.

Nowa 17-osobowa kadra poszerzyła tym samym grono 55 wcześniej wyszkolonych lubuskich energetyków gminnych, którzy uczestniczyli w dwóch poprzednich edycjach Szkolenia, prowadzonych w roku 2018 i 2019. Województwo lubuskie znalazło się na jednym z czołowych miejsc w Polsce pod względem największej liczby przeszkolonych pracowników gmin z certyfikatem Energetyka Gminnego: szkolenia zrealizowane zostały dla 61 gmin województwa, a certyfikaty uzyskało 72 pracowników jednostek samorządu terytorialnego.