Beta

Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

 

Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

W dniu 5 grudnia 2017 w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się pilotażowe szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Szkolenie obejmowało następującą tematykę: poprawa jakości powietrza, aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych, termomodernizacja budynków mieszkalnych,  ciepło systemowe, odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym,  aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów,  racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej,  możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE dla osób fizycznych.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez Doradcę Energetycznego z NFOŚiGW oraz Doradców WFOŚiGW w Zielonej Górze. W szkoleniu udział wzięło 21 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z Województwa Lubuskiego.

 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”