Beta

Spotkanie informacyjne - dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp. oraz Miast: Międzyrzecz i Słubice

Dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp. oraz Miast: Międzyrzecz i Słubice na termomodernizację budynków mieszkaniowych – spotkanie informacyjne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 ogłoszono konkurs, którego przedmiotem jest modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych. Beneficjentami konkursu mogą być m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe funkcjonujące na obszarach ZIT Gorzów Wlkp. oraz miast: Międzyrzecz oraz Słubice.

Zespół Doradców Energetycznych działający w ramach WFOŚiGW w Zielonej Górze  organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów ww. konkursu. Celem spotkania jest odpowiednie przygotowanie spółdzielni/ wspólnot mieszkaniowych do aplikowania o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Spotkanie odbędzie się 26 października 2017 roku, o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miasta Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-5.

Zachęcając do udziału w spotkaniu informuję, że zgłoszenie zamiaru uczestnictwa przyjmujemy do
25 października 2017 r. pod adresem doradztwo@wfosigw.zgora.pl (temat: „konkurs POIiŚ”), prosimy także o wskazanie kontaktu do osoby – uczestnika spotkania. W przypadku dużego zainteresowania, przewidujemy zorganizowanie spotkania w terminie dodatkowym.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem Doradców Energetycznych: Sylwia Mazurek, tel. 68 419 69 14, Wojciech Porębski, tel.68 419 69 10, e- mail do Zespołu Doradców: doradztwo@wfosigw.zgora.pl.

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

 

autor: Sylwia Mazurek