Beta

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.6.1 "Źródła wysokosprawnej Kogeneracji"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 30  września  2017 ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej Kogeneracji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.09.2017 r. do 28.11.2017 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Godnej w Warszawie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, spółdzielnie mieszkaniowe będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1057,nfosigw-oglasza-drugi-konkurs-na-kogeneracje-tym-razem-dla-klastrow-energii.html

 

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”