Beta

Program udzielania dofinansowania w roku 2019 w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji „Program udzielania dofinansowania w roku 2019 w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi”.

Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT.

Forma dofinansowania: Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest w formie pożyczki płatniczej, przy czym:

  1. w całym okresie trwania umowy obowiązuje zmienna stopa oprocentowania WIBOR 3M + 50 pkt bazowych i nie mniej niż   3,0 % w stosunku rocznym,
  2. okres spłaty wynika z postanowień określonych w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a źródłem finansowania środkami zagranicznymi.

Beneficjenci: Program skierowany jest do jednostek realizujących przedsięwzięcia, dla których uzyskana została pomoc bezzwrotna.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Zasady dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu w załaczniku

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon 000_64_18_platnicze_2019.pdf152.89 KB