Beta

Rozstrzygnięcie I etapu postępowania w prowadzonym naborze kandydata na pracownika WFOŚiGW w Zielonej Górze na stanowiska podinspektora ds. księgowości.

Komisja Rekrutacyjna WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że w prowadzonym trybie konkursowym  naborze kandydata na stanowiska Podinspektora ds. księgowości  w Wydziale Administracyjno – Finansowym wymagania niezbędne spełnili kandydaci ujęci w załączonym ogłoszeniu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się we wtorek 17 marca 2020 roku.

 

Załączniki: