Beta

Wymiana doświadczeń na Forum Ciepłowniczym

W dniach 10-13.09.2023 r. w Międzyzdrojach odbyło się w XXVII Forum Ciepłowników Polskich, zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Nasi Doradcy Energetyczni uczestniczyli w prelekcjach tematycznych, a także udzielali konsultacji na stoisku Projektu Doradztwa Energetycznego w Międzynarodowym Domu Kultury. Przeprowadzone rozmowy pogłębiły horyzonty z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji oraz branży ciepłowniczej.

Spotkanie było zrealizowane z udziałem Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze działających w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektowności energetycznej i OZE.