Beta

Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w dniu 18.10.2018 r.

W dniu 18 października 2018 r. w Zielonej Górze odbyło się kolejne (ósme) szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

    Na szkoleniu omówiono następującą tematykę:

- blok 1. - poprawa jakości powietrza, aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych,

- blok 2. - termomodernizacja budynków mieszkalnych,

- blok 3. – sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

- blok 4. - odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe),

- blok 5. - aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat mieszkań),

- blok 6. - racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej:

           6.1. – przykłady złych i dobrych praktyk w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz zużycia energii,

           6.2. – dane na fakturach ze energię elektryczną oraz zmiana operatora

- blok 7. – możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie – oferty dla osób fizycznych w tym Program „Czyste Powietrze”.

    W szkoleniu przeprowadzonym przez Doradców  Energetycznych z WFOŚiGW w Zielonej Górze uczestniczyły 23 osoby.

We wszystkich dotychczas przeprowadzonych  szkoleniach łącznie uczestniczyło 229 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej