Beta

Szkolenie dla mieszkańców gminy Gubin

W dniu 04-07-2023 r. odbyło się szkolenie dla mieszkańców gminy Gubin, w którym uczestniczyli doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Szkolenie dotyczyło zmian w Programie Czyste Powietrze, które obowiązują od dnia 03-01-2023 roku. Po przywitaniu uczestników przez Panią Agatę Kaźmierczak, która w swojej gminie obsługuje punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, zostały omówione zmiany w Programie oraz powiązane dokumenty. Poza częścią teoretyczną w znacznej mierze szkolenie miało charakter warsztatowy/konsultacyjny. Bezpośrednie rozmowy z zainteresowanymi uczestnictwem w Programie oraz czas poświęcony na pytania/odpowiedzi z pewnością przekładają się na lepsze wsparcie dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze z województwa lubuskiego.

Szkolenie było zrealizowane z udziałem Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze działających w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektowności energetycznej i OZE.