Beta

Rozpoczynamy nabór na szkolenie dla Energetyków Gminnych województwa lubuskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do organizacji  kolejnej - III już tury - Szkoleń dla Kandydatów na Energetyków Gminnych. Są one kierowane do pracowników Gmin województwa lubuskiego oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w Gminach funkcję Energetyków.

Udział w tej formie dokształcania kadry samorządowej jest nieodpłatny, a finansowanie odbywa są  w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Województwo lubuskie jest jednym z czołowych w Polsce pod względem największej liczby przeszkolonych pracowników gmin z certyfikatem Energetyka Gminnego Do chwili obecnej szkolenia te zrealizowane zostały już 47 gminach województwa lubuskiego, a certyfikaty Energetyków Gminnych uzyskało 55 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, która pozwala  im później w Gminie rozpoznawać obszary, gdzie możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a także wskazać sposoby i źródła uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

W aktualnej edycji program szkolenia obejmie także zakres aktualnie wdrażanych i realizowanych priorytetowych programów w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE w Polsce, w tym Programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”.

 

Działania Energetyka Gminnego przyniosą ponadto dodatkowe korzyści dla:

  • Gminy – stanowiąc wsparcie w planowaniu w obszarze energetyki, modernizacji zasobów gminy takich jak budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, źródła ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej, podejmowanie działań bezkosztowych jak np. zmiana mocy zamówionej, zielone zamówienia publiczne,
  • Przedsiębiorców – wskazując możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, montażu instalacji OZE,
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – w zakresie doradztwa dotyczącego termomodernizacji zasobów mieszkaniowych, warunków uzyskania wsparcia finansowego, określenia prognozowanych kosztów inwestycji,
  • Osób fizycznych – w zakresie doradztwa dotyczącego termomodernizacji domów indywidualnych, wymiany źródeł ciepła, zasada uzyskania wsparcia finansowego, określenie prognozowanych kosztów inwestycji.

Każdy Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych działających w ramach powyższego Projektu.

Obecna tura Szkolenia realizowana będzie w trzech etapach, każdy etap po 2 dni (łącznie 6 dni): etap pierwszy  w dniach 3-4 grudnia 2019 r., etap II w drugim tygodniu stycznia , a etap ostatni -  kończący  szkolenie egzaminem teoretycznym i uzyskaniem certyfikatu Energetyka Gminnego – przewidziany jest w trzecim tygodniu stycznia 2020 r.

Zgłoszenia uczestników można przesyłać najpóźniej do 14.11.2019 r. drogą elektroniczną - e-mail: doradztwo@wfosigw.zgora.pl lub w formie papierowej pod adresem: Doradztwo Energetyczne WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 55—602 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: Szkolenie Energetyków Gminnych III tura.