Beta

Informacja dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020

W imieniu Ministerstwa Środowiska informujemy przyszłych beneficjentów POIiŚ 2014-2020 o mechanizmie sygnalizacyjnym, umożliwiającym sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu.

Mechanizm ten składa się z:

Mechanizm opisany jest szczegółowo w "Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020" - (sekcja 9.1.4)