Beta

Działamy, aby beneficjenci zdążyli - mamy już wrzesień

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku po raz kolejny zaprosił przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do uczestnictwa w wydarzeniu, które cieszy się w województwie dużym zainteresowaniem kilku tysięcy mieszkańców. 

Targi Rolnicze - tym razem w Kalsku - były okazją do merytorycznych rozmów o zasadach  Programu Czyste Powietrze oraz doradztwa w zakresie  Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, których udzielali doradcy energetyczni WFOŚiGW w Zielonej Górze.