Beta

„Bitwa Regionów” w Bobowicku

Wojewódzki finał Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów” w Bobowicku był dla przedstawicieli Funduszu, którym przewodził Prezes Zarządu Mariusz Herbut, okazją do spotkania z mieszkańcami lubuskiego i przedstawienia oferty programowej.

W rozstrzygnięciu II etapu VII edycji Konkursu wziął udział Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Zielonej Górze na swoim stoisku udzielali informacji o Projekcie „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 POIiŚ oraz konsultacji na temat programu Czyste Powietrze, Mój Prąd czy Ciepłe Mieszkanie.