Beta

Szkolenie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

W dniu 07-02-2023 r. odbyło się szkolenie dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Szkolenie dotyczyło Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, prowadzonego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Podczas szkolenia omówione zostały ogólne warunki programu, zakres działań podlegających dofinansowaniu a także niezbędne dokumenty. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele RDLP w Zielonej Górze a także przedstawiciele poszczególnych Nadleśnictw.

Szkolenie było zrealizowane przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze działających w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektowności energetycznej i OZE”.