Beta

Konferencja na zakończenie projektu POIiŚ w Żaganiu

Konferencja na zakończenie projektu POIiŚ w Żaganiu

W dniu 26 sierpnia w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań".

Podczas spotkania przedstawiono efekty realizacji projektu oraz podziękowano wszystkim partnerom i podwykonawcom, jak również mieszkańcom. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu Łukasz Pabierowski, który omówił rolę Funduszu jako Instytucji Wdrażającej POIiŚ. Na zakończenie uczestnicy konferencji zostali oprowadzeni po terenie Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu.

Podstawowe informacje o projekcie:

Finansowanie

72 136 776,00 PLN – wartość projektu

60 036 145,00 PLN – wartość wydatków kwalifikowanych

38 686 391,29 PLN – wartość dofinansowania z Unii Europejskiej

Partnerzy

Gmina Żagań o  statusie miejskim – Burmistrz Daniel Marchewka

Gmina Żagań – Wójt Tomasz Niesłuchowski

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. – Prezes Andrzej Pilimon

Zakres rzeczowy

 • 56 km sieci kanalizacyjnych,                                   - 34 km kanalizacji grawitacyjnej,                          - 22 km kanalizacji
 • 20 pompowni ścieków,
 • 18 lokalnych punktów tłocznych,
 • 997 przykanalików,
 • słoneczna suszarnia osadów ściekowych,
 • dwie nowoczesne hydrofornie,
 • 13 km zmodernizowanej sieci wodociągowej,
 • 0,8 km kolektora odciążającego kanalizację ogólnospłatną,
 • Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Żaganiu,
 • Specjalistyczny sprzęt techniczny.

Zakres terytorialny

– aglomeracja Żagań

 • Miasto Żagań,
 • Dzietrzychowice,
 • Bożnów,
 • Miodnica,
 • Stary Żagań,
 • Pożarów

Efekt Projektu

 • wzrost wskaźnika skanalizowania aglomeracji Żagań do 92%,
 • wzmocnienie niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków,
 • poprawa jakości wody,
 • ochrona środowiska

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób.