Beta

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

                             OGŁOSZENIE                    

 

o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa lubuskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 4 560 000 zł, w tym:

NFOŚiGW- 2 360 000 zł

WFOŚiGW- 2 200 000 zł.

W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data  wpływu wniosku do Funduszu. Więcej informacji oraz wzory wniosków i załączników są do pobrania ze strony internetowej: https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0    

Zasad dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu stanowią załącznik do Ogłoszenia.

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon zasady_osp_wf.pdf203.18 KB