Beta

Konferencja: Jasno, czysto bezpiecznie – nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport.

W dniu 3 października 2018 roku  Zielonej Górze odbyła się konferencja regionalna pn: Jasno, czysto bezpiecznie – nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport”. Konferencja zorganizowana została  w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

Celem konferencji było m.in. przedstawienie aktualnych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania na zadania z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Konferencję otworzyła Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze pan Mariusz Herbut.

W trakcie konferencji omówione zostały następujące zagadnienia:

  • System wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych  źródeł energii – szkolenie dla energetyków gminnych.
  • Publiczny transport niskoemisyjny w Zielonej Górze.
  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
  • Energooszczędne oświetlenie ulic.
  • Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
  • Program priorytetowy: Czyste powietrze.

W trakcie konferencji doradcy energetyczni udzielali indywidualnych konsultacji oraz porad.