Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Wybór podmiotu uprawnionego do obsługi prawnej WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2016-11-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 23.09.2016r. kryteriów oraz złożonych ofert do obsługi prawnej wybrana została Kancelaria Prawnicza Kwietniowscy & Wspólnicy, ul. Jedności 23/5, 65-018 Zielona Góra

Więcej

Zamknięcie postępowania na wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego i 5- letniego okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 62.1 pkt.1 i pkt 2.

  • 2016-10-31

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie pkt IX. ppkt. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania ofertowegoz dnia 24.10.2016r. zamyka postępowanie bez podania przyczyny.

Więcej

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016

  • 2016-10-24

Rada Nadzorcza Funduszu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 ...

Więcej

Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego i 5- letniego okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy o Prawie Budowlanym art. 62.1 pkt.1 i pkt 2.

  • 2016-10-24

WFOŚiGW w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego...

Więcej

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2016-10-10

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2016. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2016r. do godziny 15.00. Osobiście, pisemnie – listem na adres siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-6

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: pełnienie funkcji „Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach zadań realizowanych w RPO Lubuskie 2020” w WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2016-10-06

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi pełnienie funkcji „Administratora Merytorycznego Instytucji oraz Administratora Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach zadań realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020” w WFOŚiGW w Zielonej Górze Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj: Wojewódzki Fundusz O

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: obsługa prawna WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2016-09-27

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: obsługa prawna WFOŚiGW w Zielonej Górze

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

  • 2016-02-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 26.02.2016r. do godziny 15:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: &nbsp

Więcej

Zapytanie ofertowe: zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

  • 2016-02-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym...

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Ubezpieczenie budynku i mienia Funduszu w oparciu o załączony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  • 2015-12-04

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Ubezpieczenie budynku i mienia Funduszu w oparciu o załączony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie / przesłać w formir faxu, listownie, e-mailem do siedziby Funduszu w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r. do godz. 15:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:     Zapytanie ofertowe

Więcej