Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekominikacyjnych w ramach abonamentu tel. dla 4 numerów komórkowych.

  • 2015-05-26

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach abonamentu telefonicznego dla 4 numerów komórkowych bez aparatów telefonicznych na okres 2 lat.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup, montaż oraz usługa serwisu urządzeń filtrujących wodę.

  • 2015-05-15

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup, montaż oraz usługa serwisu urządzeń filtrujących wodę dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa serwisu biurowych urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek dokumentów.

  • 2015-05-11

Zapytanie ofertowe: usługa serwisu biurowych urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek dokumentów.

Więcej

Zapytanie ofertowe: przygotowanie i dostarczenie plansz przedstawiających projekty zrealizowane w ramach POIiŚ.

  • 2015-05-06

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego plansz przedstawiających projekty zrealizowane w ramach POIiŚ - wdrażane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Więcej