Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2015

  • 2015-10-26

Rada Nadzorcza Funduszu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2015...

Więcej

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2015-10-08

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pomocy prawnej do kontroli i weryfikacji postępowań w ramach programów POIiŚ oraz LRPO 2007-2013

  • 2015-08-24

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pomocy prawnej, eksperta zewnętrznego do kontroli i weryfikacji postępowań w ramach programów POIiŚ oraz LRPO 2007-2013

Więcej

Zapytanie ofertowe: wykonanie kalendarzy ściennych oraz gadżetów promocyjnych

  • 2015-08-06

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie kalendarzy ściennych wieloplanszowych oraz gadżetów promocyjnych.

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług telekomunikacyjnych

  • 2015-08-06

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowej ochrony mienia Biura WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2015-07-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowej ochrony mienia Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 07.08.2015r. do godziny

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania Biura WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2015-07-29

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 06.08.2015r. do godziny 15:

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa zagospodarowania terenu przy wejściu głównym do budynku

  • 2015-07-24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa zagospodarowania terenu przy wejściu głównym do budynku WFOŚiGW przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

  • 2015-07-21

zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Więcej