Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: obsługa prawna WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2016-09-27

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: obsługa prawna WFOŚiGW w Zielonej Górze

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

  • 2016-02-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie ze specyfikacją określoną w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 26.02.2016r. do godziny 15:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: &nbsp

Więcej

Zapytanie ofertowe: zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

  • 2016-02-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: zakup oraz dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym...

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Ubezpieczenie budynku i mienia Funduszu w oparciu o załączony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  • 2015-12-04

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Ubezpieczenie budynku i mienia Funduszu w oparciu o załączony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie / przesłać w formir faxu, listownie, e-mailem do siedziby Funduszu w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r. do godz. 15:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:     Zapytanie ofertowe

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa publikacji artykułów

  • 2015-11-20

WFOŚiGW Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa publikacji artykułów o zasięgu obejmującym teren całego województwa lubuskiego …

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: produkcja i emisja cyklu audycji telewizyjnych

  • 2015-11-20

WFOŚiGW Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: produkcja i emisja cyklu audycji telewizyjnych o zasięgu obejmującym teren całego województwa lubuskiego…

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: produkcja i emisja audycji radiowych

  • 2015-11-20

WFOŚiGW Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: produkcja i emisja audycji radiowych o zasięgu obejmującym teren całego województwa lubuskiego…

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy ściennych wieloplanszowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Konkursu Internetowego Wiedzy o POIiŚ

  • 2015-11-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego kalendarzy ściennych wieloplanszowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie Mikołajkowego Konkursu Internetowego Wiedzy o POIiŚ...

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego

  • 2015-11-03

WFOŚiGW w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego...

Więcej