Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-02-13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.Warunki zamówieniaOfertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać lis

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kserograficznej i skanu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2017-08-10

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 21.08.2017 r. do godz. 14:00

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wynajem sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji

  • 2017-07-31

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wynajem sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji nt. efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do n

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2017-07-28

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godziny 15:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2017-07-28

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godziny 15:00.

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na konserwacje oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

  • 2017-06-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 29.05.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na konserwacje oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, wybrana została firma: „ELJOT-Systemy” Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 35/1, 65-463 Zielona Góra

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją

  • 2017-06-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 29.05.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją wybrana została firma: „USŁUGI BRUKARSKIE Koszela Piotr” , Broniszów 24, 67-120 Kożuchów, NIP: 925-147-77-09

Więcej

Zapytanie ofertowe na prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • 2017-05-29

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesłać w formie faxu podnr 68&n

Więcej

Zapytanie ofertowe na konserwacje oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

  • 2017-05-29

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: konserwacja oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowa 11 w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na okresową dostawę materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • 2017-03-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 03.03.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na okresową dostawę materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją wybrane zostało: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OMEGA Sp. jawna Ćwilińscy Al. Wojska Polskiego 49B 65-762 Zielona Góra

Więcej