Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2019 r. – 31.07.2021 r

  • 2019-07-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 26.07.2019 r. do godziny 15

Więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

  • 2019-07-22

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze , zawiadamiam o unieważnieniu postępowania nr WAF-ES-212-14/19 o udzielenie zamówienia publicznego, bez podawania przyczyn, na  świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2019 – 31.07.2022

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2019-07-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 19.07.2019 r. do godziny 15

Więcej

Zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office 365 Biznes w wersji abonamentowej, na wyposażenie stanowisk pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2019-05-23

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 31.05.2019 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 11.06.2019 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową.

  • 2019-04-03

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby szkolenia dla energetyków gminnych organizowanego w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć do godziny 14:00 do 10 kwietn

Więcej

Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office 365 Biznes w wersji abonamentowej, na wyposażenie stanowisk pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2019-03-22

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 25.03.2019 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 29.03.2019 r.

Więcej

Opracowanie i dostarczenie 4 egz. projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wizualizacji przeprojektowanych sanitariatów.

  • 2019-03-04

Zapytanie ofertowe: opracowanie i dostarczenie 4 egz. projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wizualizacji przeprojektowanych sanitariatów (plus 2 egzemplarze wersji elektronicznej na płycie CD zapisanej w formacie PDF) dotyczących przeprojektowania dwóch węzłów sanitarnych (I piętro 8,25 m2 , II piętro 8,25 m2) w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do nin

Więcej

Zapytanie ofertowe: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2019-01-21

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-

Więcej

Usługa wykonania i dostarczenia roll-upów -2 szt. na potrzeby Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2018-11-22

Usługa wykonania i dostarczenia roll-upów -2 szt. na potrzeby Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚi

Więcej

Zapytanie ofertowe: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2018 oraz 2019.

  • 2018-11-14

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2018 oraz 2019. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do

Więcej