Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telekomunikacyjnych; szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoiP.

  • 2021-06-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godziny 14:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:  

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2021 r. – 31.01.2023 r.

  • 2021-06-18

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dla zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, emailem lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 30.0

Więcej

Ponowne zapytanie ofertowe: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

  • 2021-05-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze.

Więcej

Unieważnienie postępowania WAF.212.14.2021

  • 2021-05-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na podstawie zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z 26 kwietnia 2021 r. pozostawia pozostawić bez rozstrzygnięcia  zapytanie ofertowe w przedmiocie Usługi pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

Więcej

Usługa pielęgnacji terenu zielonego

  • 2021-04-28

Usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze przez okres 3 lat po 5 miesięcy.    

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Świadczenie usługi kserograficznej i skanu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2021-04-20

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra lub email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl w terminie do 28.04.2021 r. do godz. 14:00

Więcej

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2021-04-13

Zapytanie ofertowe:  zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wraz z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej, a także przeglądami technicznymi i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11, przez 24 miesiące w okresie od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Ofertę należy przyg

Więcej

Pytania i odpowiedzi do: Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa komputerów przenośnych, monitorów, słuchawek

  • 2021-02-22

Pytanie: W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego, zgodnie z Specyfikacją techniczną, punktem 7 wymóg procesor, proszę o udostępnienie wyników PassMark CPU Mak Average z dnia 08.02.2020 r., nie mamy wglądu do tak starego wyniku, ale to i tak chyba powinno być 2021 rok, ale tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie precyzyjnie złożyć oferty, nie posiadając dokładnych danych ciężko złożyć precyzyjnie ofertę. Odpowiedź: Potwierdzamy, że prawidłowa data wyników Pas

Więcej

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa sprzętu sieciowego z oprogramowaniem antywirusowym

  • 2021-02-16

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 24.02.2021 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 10.03.2021 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa komputerów przenośnych, monitorów, słuchawek

  • 2021-02-12

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 24.02.2021 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 10.03.2021 r.

Więcej