Beta

Pogadanki o czystym powietrzu

Dnia 6 listopada 2018 r. Doradcy Energetyczni przeprowadzili cykl pogadanek na temat niskiej emisji, ochrony powietrza i efektywności energetycznej dla uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie.

Pogadanki związane były z działaniami edukacyjnymi zaplanowanymi w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Kożuchowie” realizowanego w latach 2017 – 2018 w ramach RPO Lubuskie 2020.

Przekazano uczniom podstawowe wiadomości dotyczące niskiej emisji, czynników mających wpływ na jej ograniczenie w tym działań termomodernizacyjnych, jak również związanych ze zmianą codziennych zachowań. Omawiając zagadnienie termomodernizacji zobrazowano jej rezultaty w postaci zdjęć termowizyjnych, zmian zapotrzebowania na opał oraz emisji zanieczyszczeń w stanie przed i po termomodernizacji

W pogadankach uczestniczyło 168 uczniów.