Beta

Pierwsze umowy z „Eko Mieszkańcami” podpisane!

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisane zostały pierwsze umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego pn. „Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”. Dofinansowane zostały przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Realizacja planowanych inwestycji znacząco poprawi jakość powietrza w województwie lubuskim.

Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem! Ilość złożonych wniosków znacznie przekroczyła planowaną pulę środków przeznaczoną na realizację Programu.

W najbliższym czasie kontynuowane będzie podpisywanie umów z mieszkańcami.