Beta

Kolejne umowy pożyczki podpisane

22 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, realizowanego przez POMAK Sp. z o.o.

W ramach zadania planowana jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu e-usług wraz z zakupem sprzętu komputerowego, integracją systemów oraz przeprowadzeniem szkoleń, dostawa i montaż urządzeń rejestrujących przepływy wody wraz z modułami radiowymi do zdalnego radiowego odczytu oraz stworzenie infrastruktury technicznej służącej przesyłaniu uzyskanych informacji.

Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Tomasz Frąckowiak              - Prezes Zarządu POMAK Sp. z o.o.

Koszt całkowity zadania wynosi 1 988 826,18 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 988 825,00 zł, z czego pożyczka stanowi 304 589,00 zł, a pożyczka płatnicza – 1 684 236,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 09.10.2017 r. do 30.06.2019 r.