Beta

2 miliony dla Gubina

17 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gubin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej o długości 735 m, wymiana sieci wodociągowej o długości 1 565 m wraz z wymianą 50 szt. przyłączy wodociągowych, renowacja 4 szt. studni głębinowych, renowacja 7 szt. studni kanalizacyjnych oraz renowacja odcinka sieci kanalizacyjnej o długości 73 m.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Leszek Linda – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 2 454 465,00  zł, a koszt kwalifikowany netto to 1 995 500,00 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 995 100,00 zł, z czego dotacja stanowi 399 100,00 zł, a pożyczka – 1 596 000,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 05.03.2018 r. do 31.12.2018 r.